EĞİTİM ve PROGRAMLARIMIZ

Okula Hazırlık

Belirlenen hedefleri gerçekleştirilmesinin ardından, çocuğu kreş, anaokulu veya ilköğretim için hazırlık amaçlanmaktadır.

Kaynaştırma programındaki öğrencilerimizin düzenli takibi yapılarak diğer çocuklarla entekrasyonu sağlanmaktadır. Eğitim yılı boyunca öğrencilerimizin devam ettiği okullar ziyaretler edilmektedir.


Bireysel Eğitim

Her çocuk için özel hazırlanmış bireysel eğitim programı ile birebir uygulanan eğitim çalışmalarıdır.

Kurumumuza başvuran her öğrencinin ön değerlendirmesi uzman ekip tarafından alınır. Çeşitli gelişim envarterleri, testler ve ölçüt bağımlı ölçü araçları kullanılarak yapılan değerlendirme sonucunda uygun şekilde ailenin görüşleri de alınarak çocuğa uygun bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanır.Tedavi programı gelişimsel, davranışçı ve eğitimsel yaklaşımların üzerine inşa edilmiştir.


Grup Eğitimleri

Çevresi ve akranlarıyla iletişim kurabilme, özgüven geliştirme, sıra alma, paylaşma, hedeflenen amaca grupla birlikte ulaşma becerileri kazandırma, grupta oluşan problem davranışları sona erdirme amacıyla yapılan eğitim çalışmasıdır.

 • Okul Öncesi Eğitim Programı: Çocuğu okul yaşantısına hazırlamak amacıyla yapılan çocuğun bilişşel gelişiminin, dil konuşma gelişiminin, sosyal gelişiminin, motor gelişiminin desteklendiği eğitim programıdır. Belirlenen hedefleri gerçekleştiren öğrencilerimizin okullara kaynaştırılması hedeflenmektedir.

 • İlk Okul Proğramı: Akademik beceriler öğrenmeye hazır olan çocuklarımız için oluşturulmuş ve 6 kişilik gruplar halinde planlanmış eğitim programımızdır. Çalışmalarımızda belirli bir müfredat takip edilmektedir.

 • Uygulama Programı: Öğrencilerimizin performanslarına uyun şekilde öğrenmeye hazırlık becerilerini, kavram becerilerini, eşleme becerilerini kapsayan zihinsel gelişimi, dil ve konuşma gelişinini, motor gelişimini, sosyal gelişimi desteklemek, günlük yaşam becerilerini ve özbakım becerilerini geliştirmenin hedeflendiği eğitim programımızdır.


Öz Bakım Becerileri

Bireysel ve grup eğitimi içerisinde, günlük yaşam becerilerini kazandırarak çocuklarımızın kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri sağlanmaktadır. Bu programda ailelerimiz etkin rol almaktadır.


Fizyoterapi

Kurumumuzda engelli veya özel ihtiyaçlı çocuklar, fizyoterapist tarafından; motor gelişim,fonksiyonellik, kas kuvveti, koordinasyon ve denge, eklem hareketi, duyu-algı, ortezleme, spastisite ve el becerileri açısından değerlendirilir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda sosyal,psikolojik ve zihinsel gelişimleri göz önüne alınarak çocuk fizyoterapistinin kılavuzluk edeceği ve ailenin götüreceği bir program belirlenir. Tedavi programını destekleyecek yardımcı cihazlar(atel,yürüteç,ayakkabı seçimi,geces plinti) tespit edilir ve fizyoterapistin takibinde tedavi programı uygulamaya konulur.


 Otizm

Otistik çocukların ve gençlerin, özlemlerini yerine getirmelerini ve aktif vatandaşlar olarak topluma katılmalarını sağlayan bir eğitim almalarını sağlamaya yardımcı oluyoruz.


Özel Öğrenme Güçlüğü

Öğretim uzmanlarımız,öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin kendi benzersiz öğrenme stillerini anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir eğitim terapisi modeli kullanıyor. Yaklaşımımız bir öğrenciyi güçlendirmek için kişiselleştirilmiştir:

 • Üst düzey düşünme becerileri
 • Hafızada tutma ve keskinlik
 • Meta-bilişsel yetenekler
 • İşitsel işlem hızı ve doğruluğu
 • Dil anlama
 • Dikkat farkındalığı ve kontrolü
 • Görsel işlem becerileri
 • Fonemik farkındalık

Özel Öğrenme Güçlüğü Programımız, her türlü öğrenme yetersizliğinin giderilmesi için yapısal bir ortam sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ekibimiz, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere yönelik birebir iyileştirme programları tasarlama ve uygulamada 13 yıldan fazla uzmanlığa sahiptir.